BAM realiseert nieuw 25kV station voor Gunvor Energy Rotterdam

Het nieuwe station vervangt twee bestaande stations die stammen uit de jaren zestig. Het project is in meerdere opzichten ambitieus. De petrochemische productie op het terrein blijft tijdens de uitvoering 24/7 operationeel. Veiligheid en een ongestoorde bedrijfsvoering zijn van groot belang. Met een integraal veiligheidsplan creëren Gunvor en BAM optimale werkomstandigheden voor iedereen die bij de realisatie betrokken is.

Voor alle civiel- en elektrotechnische installaties past BAM vernieuwende technieken toe voor de beveiliging, metingen, sturingen en monitoring.

Gunvor Energy Rotterdam

Bij Gunvor Energy Rotterdam staan veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid voorop. We zijn een raffinaderij en terminal op een unieke locatie in de Rotterdamse Haven. Vanaf hier voorzien onze bijna 300 gedreven medewerkers miljoenen mensen van energie. Als onderdeel van Gunvor Group, behoren we tot één van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld. We produceren onder andere LPG, benzine, diesel en kerosine. Maar hebben de ambitie om de komende jaren flink te investeren in de energietransitie. Stapsgewijs nemen we afscheid van de traditionele olieraffinaderij en vervangen we fossiele brandstoffen steeds meer door CO2-neutrale energiebronnen.

Nadere informatie

BAM Industrie, Bart Hogenbosch, bart.hogenbosch@bam.com.

Foto, zittend: Ronald Hein (l), Gunvor Energy Rotterdam en Robert Imhof, BAM Industrie. Staand: Aad van Rumpt (l), BAM Industrie en Rolf Dubbeld, Gunvor Energy Rotterdam.