NXP neemt nieuw koeltorengebouw in gebruik

Chips zijn vaak onzichtbaar maar tegelijk onmisbaar in onze samenleving en dragen er in toenemende mate aan bij dat apparaten juist minder energie gebruiken. Om chips te produceren is echter wel veel energie nodig. Denk hierbij aan de diverse machines en ovens, maar ook aan de energie die nodig is voor de behandeling van de lucht in de fabriek. Hierbij komt veel warmte vrij die moet worden afgevoerd. Dit gebeurt door middel van ongeveer tien kilometer aan (forse) waterleidingen op de site. Het warme water van twaalf graden wordt uit de fabriek naar vijf koelinstallaties (Chillers) geleid -  met een vermogen van elk 4,5 MW  - waarna het afgekoelde water van zes graden opnieuw gebruikt kan worden.  Door verdamping van koeltorenwater wordt deze warmte afgegeven aan de buitenlucht.

Zuiniger

Bij de bouw van de nieuwe koelinstallatie is veel aandacht besteed aan het zo betrouwbaar mogelijk maken van de installaties. Dat betekent dat een deel van de installatie dubbel is uitgevoerd, dat de stroomvoorziening zodanig is ingericht dat eventuele storingen maar een beperkte impact hebben en dat het geluidsniveau van de torens veel lager is dan dat van de oude torens. Ook is de installatie zo’n twintig procent zuiniger dan de oude installaties.

Daniel Schaeffers, manager facilities operations bij NXP, over de nieuwe torens: “De ingebruikname van de nieuwe koelinstallatie komt geen dag te vroeg en betekent voor mij het einde van een spannende periode. De oude koeltoreninstallaties zijn na vijftig jaar echt aan het einde van hun levensduur en mijn team heeft de afgelopen jaren diverse noodreparaties uitgevoerd om te garanderen dat de boel nog voldoende lang in bedrijf bleef.”

Projectleider Jacques Oostervink is vooral blij met de goede samenwerking met BAM, dat zowel de bouwkundige als installatietechnische uitvoering voor haar rekening genomen heeft. “De samenwerking met BAM was uitstekend en dat is cruciaal bij zo’n project. Het gaat hier niet over een huis-, tuin- en keukeninstallatie maar over een high-tech installatie waarbij betrouwbaarheid en levensduur van groot belang zijn. Zeker in deze roerige tijden waarin allerlei verstoringen zijn in de toelevering en we ook nog te maken hadden met tal van corona-gerelateerde beperkingen, is het binnen twee jaar opleveren van de koeltorens knap werk.”

Integrale benadering sleutel tot succes

Al in de voorbereiding van het project hebben BAM Industrie en BAM Infra het project integraal benaderd. Die samenwerking heeft er onder meer toe geleid dat tijdens de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden het productieproces van NXP niet is verstoord. 

Robert Imhof, directeur BAM Industrie: “De basis van het project was wederzijds vertrouwen. Er was geen uitgewerkt bestek en alleen door de goede en open samenwerking hebben we dit project tot een succes weten te maken. Vanuit het gezamenlijke doel is een teamgevoel ontstaan. Alleen met de juiste mensen op de juiste plek, breng je een uniek project als dit tot een goed einde.”

Stefan Bours, projectmanager BAM Industrie: “Wat we niet moeten onderschatten is dat we bouwden op een locatie die continu, 24/7 en 365 dagen per jaar, in bedrijf is. We hebben bovendien te maken gehad met strikte corona-richtlijnen om de bedrijfscontinuïteit van de productieprocessen van NXP zoveel als mogelijk te waarborgen. Het binnen de planning gerealiseerde eindresultaat is een prachtige weerspiegeling van de geleverde teamprestatie!”

Luister naar de podcast over de samenwerking tussen NXP en BAM.