Veilig

Veiligheid is topprioriteit voor ons tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Ons motto is: we doen het veilig of we doen het niet! In overleg met onze klanten zijn we altijd op zoek naar een veilige manier om onze werkzaamheden uit te voeren. We willen tenslotte dat iedereen weer gezond thuiskomt.

Ieder project gaat vergezeld van een veiligheidsplan waarin de risico’s zijn geïdentificeerd en de vastgelegde of de te nemen maatregelen zijn opgenomen.

Veiligheid zit in het DNA van onze medewerkers, ondersteund door een professioneel veiligheidssysteem met bijbehorende procedures. Onze veilig werken methodiek en houding en gedrag worden periodiek gecertificeerd door externe instanties om te waarborgen dat we nog steeds aan de door onszelf en onze klanten gestelde eisen voldoen (onder meer VCA-P en NEN medische gassen).

BAM Industrie waarborgt op deze manier de veiligheid voor haar klanten, partners en medewerkers tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. Met een goed resultaat: we slagen er al jaren in incidenten waarbij de veiligheid van mensen in het geding is, te voorkomen.